Sosialt program

Kom på huset og se på fritidstavlen vår!

For å nevne noe har vi vært på; gatemeglingskurs, konserter, kino, turer i skog og mark og sommertur til Hvasser. Mulighetene er mange og Fritidsgruppen jobber kontinuerlig med gode arrangementer for våre medlemmer.

Bli med på å planlegge fritidsprogrammet fremover. Sosialt program har møte hver onsdag kl. 14:00 på Fontenehuset.

Klubbkveld hver onsdag kl. 16:00 – 19:00 på Fontenehuset Asker.

Ungkveld annenhver torsdag kl. 16:00 – 19:00 (oddetallsuker)

Sosial søndag hver første søndag i måneden kl. 12:00-16:00.

Se mer om vårt sosiale program på tavlen på Fontenehuset.