Kontakt oss på epost

Vil du kontakt oss på epost?

Ved generell forespørsel send epost til: post@fontenehuset-asker.no (ikke oppgi sensitiv informasjon på denne epost)

Hvis du vil sende åpen søknad og CV så send en epost til daglig leder Stine Lien på stine@fontenehuset-asker.no