Podcast

Fontenepraten er en podcast produsert av Innovasjons- og administrasjonsenheten på Fontenehuset Asker. Den er drevet av husets medlemmer, og diskuterer mental helse og andre emner som angår de fleste av oss. Fontenepraten er relevant for husets medlemmer, folk som kan ha nytte av Fontenehuset, og andre.

Vi har fått støtte av Vinci Foundation til oppstarten og produksjonen av podcasten.

Du kan finne Fontenepraten på Spotify og Apple Podcast. Vi jobber med å gi den ut på andre plattformer.