Om Fontenehuset

Vi gir støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier.

Stiftelsen skal gjennom sin virksomhet skape nye muligheter for mennesker med psykiske helseutfordringer innenfor rammen av fontenehusmodellen, en internasjonal evidensbasert modell for arbeidsrettet rehabilitering. Medlemmer og medarbeidere tar i fellesskap ansvar for Fontenehuset Askers (FHA) oppdrag og drift. Virksomheten bygger på verdiene likeverd, relasjoner og frivillighet.

FHA skal fremme god psykisk helse.

FHA skal fremme sosial deltakelse i samfunnet.

FHA skal ha en systematisk metode for arbeidsinkludering med basis i den sosiale støtten fra klubbhusfellesskapet.

Medarbeidere er stabilt til stede og motiverer, tilrettelegger, støtter og utfordrer medlemmer.

Medlemmer deltar i den arbeidsorienterte dagen med sine evner og ressurser, og drifter fontenehuset sammen med medarbeidere. Medlemmer forplikter seg til å følge avtalte spilleregler. Medlemskapet er gratis og varer så lenge medlemmet ønsker det.

Husmøtet er FHAs samlende organ, der beslutninger fattes fortrinnsvis ved konsensus. Alle medlemmer kan fremme saker.

Fontenehuset har en samarbeidsavtale med Asker kommune og samarbeider med NAV, tiltaksarrangører, helseforetak og lokale/ nasjonale arbeidsgivere.