Enhetene

Fontenehuset er drevet slik at medlemmene jobber aktivt med alle arbeidsoppgavene som må gjøres på huset. Vi har to enheter – kjøkkenet, og innovasjon- og administrasjon. Det er frivillig hvilke dager du møter opp, og hvor mye du vil delta på de ulike aktivitetene. Du trenger ikke ha erfaring eller kunnskap fra før for å delta i arbeidsoppgavene på huset, det holder at du er interessert i å bidra og har et ønske om å lære.

På fontenehuset kan man jobbe i sitt eget tempo og tilpasset egen dagsform. Arbeidet utføres i et trygt og godt arbeidsmiljø, hvor vi hjelper hverandre og lærer av hverandre. Nye medlemmer blir tatt imot og lært opp av andre medlemmer og medarbeidere.

KJØKKENENHETEN

Kjøkkenet har i tillegg til å planlegge og lage lunsj hver dag, også ulike arbeidsoppgaver for drift av huset. Her driftes vår interne café, vaskeri, renhold, samt regnskap. Vi er så heldige som kan hente overskuddsmat på Matsentralen og gårsdagens brød fra Godt Brød. På denne måten reduseres matsvinn i henhold til bærekraftsmål 12. Vi har fokus på sunne og næringsrike måltider og gjennom arbeid side om side er vi også en god språktreningsarena. Gjengen på kjøkkenet har ansvar for frokost, matlaging og servering også ved ulike arrangementer. Våren 2023 startet vi opp en ernæringsprosjektet- Sammen krysser vi grenser med fokus på et variert og sunt kosthold med gode råvarer.

På fontenehuset jobber vi side om side og lager mat sammen i et sosialt og hyggelig miljø. På denne måten bygger vi gode relasjoner på tvers av generasjoner og kulturer. Vi fordeler oppgavene mellom oss og du velger selv hva du vil bidra med – om det er å komme med en god oppskrift, skjære opp grønnsaker, eller delta i kjøkkendriften. Vi støtter, motivere og utfordrer hverandre og på denne måten kan vi utvikle oss og få kjøkkenerfaring som kan brukes videre i arbeidsliv.

INNOVASJON- OG ADMINISTRASJONSENHETEN

Denne enheten er en enhet for alle de som er interessert i ulik problemløsning, og ofte da digitalt og kreativt. Vi har ulike prosjekter gående til enhver tid. Fontenehuset Asker er det første fontenehuset med innovasjonsenhet i verden.

Nå for tiden videreutvikler vi Fontenehuset Askers digitale spill, jobber med web programmering og podcast. Enheten er en plass for alle som vil utvikle både sin egen digitale kompetanse og samarbeide for å finne praktiske løsninger for hele huset. Vi jobber også med sosiale medier og markedsføring med fokus på unge voksne – men man trenger ikke være ung for å bli med her. Alles bidrag er velkomne! Dagene er varierte og spennende på innovasjon- og administrasjonsenheten. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta i alle våre prosjekter. Vi holder møter, også digitalt for de som ønsker å arbeide hjemmefra og kanskje ikke har mulighet til å komme seg på huset. 

Innen administrasjon jobber vi sammen for å utføre arbeidsoppgaver som er tilknyttet driften av huset og vi formidler det som skjer på Fontenehuset Asker. Vi jobber sammen for å utføre oppgavene, som blant annet inkluderer administrasjon av medlemmer, statistikk, økonomi og rapportering. Arbeidsoppgavene er varierte og allsidige – her finnes oppgaver for enhver smak.  Kom som du er, du er ønsket med all din kunnskap og kompetanse.