Overgangsarbeid

Overgangsarbeid er fontenehusenes egen metode for arbeidsinkludering. Det er lønnede deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet. 

Overgangsarbeid er vårt unike verktøy for arbeidsrettet rehabilitering. Dette er lønnende deltidsstillinger i det ordinære arbeidslivet, der arbeidsgiver betaler tarifflønn. Et medlem har stillingen i 6 til 9 måneder, før den går videre til et annet medlem. Stillingene er tydelig beskrevet og lette å sette seg inn i. Det enkelte fontenehus står for oppfølging av både medlemmet og arbeidsgiveren, og garanterer vikar om medlemmet i overgangsarbeid skulle utebli. 

Overgangsarbeid er ofte første skritt på veien ut i arbeid. Det er et effektivt verktøy, særlig er nyttig for medlemmer som vil prøve seg i jobb etter lang tid utenfor arbeidslivet. Arbeidserfaringen bidrar til å tette hull i CV-en og gir ferske referanser, en klar fordel når en senere skal søke en ordinær jobb.