Arbeidsinkluderingsmetoder

Oppdrag
Vi gir mennesker støtte til bedringsprosesser, mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier, samt til å bli en aktiv samfunnsborger.

Metoder
Med den sosiale støtten fra Fontenehuset Asker og i samspill med våre samarbeidspartnere (NAV, tiltaksarrangører, helseforetak) bruker vi fire grunnleggende arbeidsinkluderingsmetoder:

 1. den arbeidsorienterte dagen på fontenehuset (Work-ordered Day)
 2. overgangsarbeid (Transitional Employment)
 3. arbeid med støtte (Supported Employment)
 4. individuell jobbstøtte til medlemmer i ordinært arbeid (Independent Employment)

Fakta

 • Antall medlemmer i arbeidsorientert dag: 300 medlemmer Gjennomsnittlig daglig oppmøte i 2022: 21
 • Transitional Employment: Overgangsarbeid: 3
 • Supported Employment Programme:
  – Lyspunkt1 – 3 ansatte medlemmer
 • Independent Employment med individuell jobbstøtte: ca 40% av medlemmene er i ordinært arbeid, for det meste deltidsstillinger.
 • Introprogrammet/Folkeuniversitetet: Språkpraksis: 3

Totalt: Fontenehuset Asker gir sine over 300 medlemmer et individuelt tilpasset program for jobbstøtte.