Hva er et fontenehus?

Hva er et fontenehus?

Fontenehusene er arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske utfordringer. Alle er velkomne, og du trenger ingen henvisning. Tilbudet er livssynsnøytralt, politisk uavhengig og gratis. Vårt fremste formål er å motivere mennesker til jobb- studier, og aktiv samfunnsdeltakelse gjennom arbeidsrettet rehabilitering.

Fontenehusmodellen setter mennesket i sentrum. Vi kaller ikke folk klient, pasient eller bruker. Her kalles folk medlemmer.

Medlemmene deltar frivillig og yter etter arbeidsevne. Hver og én velger selv hvor lange dager de ønsker. De ansatte på fontenehuset og medlemmene er likestilte, og jobber side om side med å drifte fontenehuset. Derfor er hele huset er tilgjengelig for alle. Her finnes ingen dører med skilt hvor det står: «Kun ansatte». Alle møter og beslutninger gjøres av medlemmer og medarbeidere i fellesskap.

Å samle mennesker i ulike livssituasjoner under samme tak er noe av det unike ved fontenehusmodellen. Samspillet er konstruktivt både for medarbeidere og medlemmer. Medlemmenes situasjon er også veldig varierende. Noen ser etter veien vei ut i jobb og studier, mens andre står lengre unna arbeidsliv og studier, men nyttiggjør seg av god likepersonstøtte og det sosiale arbeidsfellesskapet.

Alle er ikke på jakt etter ordinært arbeid, men alle kan nyte godt av et arbeidsrettet sted å komme som du er, uansett arbeidskapasitet. Noen dager har du mer å bidra med enn andre, og det er helt greit. Noen dager holder det i massevis å komme seg opp og møte et arbeidsfellesskap som bryr seg om deg.

På fontenehuset blir tiden din verdifull for andre, og du får brukt deg selv til noe meningsfullt. Vi vet at mennesker som har stått lenge utenfor trenger tid og anerkjennende tålmodighet for å få mot og styrke til å gå videre i livet. Samarbeid om arbeidsoppgavene utvikler tillitsfulle relasjoner og dyrebar sosial erfaring for mennesker som har lett for å bli isolert.

Fontenehuset kan endre enkeltmenneskets isolasjon og mørke til fremtidshåp gjennom gode hverdager i fellesskap.

Historien

Det var i 1948 – tre år etter verdenskrigens slutt – at det hele begynte i New York.  Tidligere pasienter ved Rockland Hospital gikk sammen og grunnla det første Fontenehus i verden. De befant seg i et vakuum etter at de ble utskrevet fra lange opphold på institusjon. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egen hånd etter utskrivningen.

Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at mange verken fikk bolig eller jobb. Nå ville de hjelpe seg selv og hverandre. I bygården som ble tatt i bruk, befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

I dag finnes det over 300 Fontenehus rundt om i verden. Clubhouse International, som er Fontenehusenes paraplyorganisasjon, holder til i New York, og står ansvarlig for utviklingen av felles retningslinjer for drift av Fontenehus. De viktigste arbeidsområder er kvalitetsmåling av Fontenehusene og gjennomføring av internasjonale konferanser for Fontenehus.

Noe av det første grunnleggerne kvittet seg med, var betegnelsen tidligere pasient. Den syntes de var stigmatiserende. De dannet en klubb og kalte seg i stedet for medlemmer. I klubbfellesskapet skal medlemmene kunne friskne til i trygge omgivelser og i sitt eget tempo. Det første fontenehus knyttet også til seg sosialarbeidere. Det er siden blitt fast ansatte i alle fontenehus. De ansatte skal kunne engasjere medlemmene, men de skal aldri være flere enn at medlemmene er nødvendig for å kunne  få arbeidet gjort.

I løpet av 1980 og 90-årene har det skjedd en sterk utvikling av klubbhus i Europa og Skandinavia. I 1989 ble det vedtatt retningslinjer for driften. Retningslinjene beskriver hvilke verdier fontenehus-modellen bygger på. I 1994 ble det opprettet et internasjonalt senter for klubbhus, ICCD (Center for Clubhouse Development).  Det ligger i tilknytning til Fountain House i New York.

Nå er det fontenehus i 33 land rundt omkring på kloden. De tilbyr mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer, et arbeidsfellesskap og et sosialt fellesskap hvor medlemmene har innflytelse.