Fontenehuset Asker er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som lever med psykiske utfordringer.  
Fontenehuset tilbyr en arbeidsrettet rehabilitering med sosialt fellesskap. Her blir du møtt med respekt, håp og mulighet til å bruke dine evner og ressurser.
Fellesskapet på fontenehuset støtter folk med psykiske problemer inn i jobb, studier og aktiv samfunnsdeltakelse.